Е Ж Е Д Н Е В Е Н   П Л А Н
ЗА СЛУЖБА НА МАШИНИСТИТЕ, ЛОКОМОТИВИТЕ И ЕМВ НА ЛОК. ДЕПО ПЛОВДИВ,ФИЛИАЛ СЕПТЕМВРИ 
Дата: 21.10.21 - четвъртък
N по ред Час на явяване Номера на обсл.влакове НАП ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ ПОМОЩНИК МАШИНИСТИ Лок.N Забележка Ред влак
  ДИЗЕЛОВА ТЯГА  
1 1:05 16101 - 16102 БНО 9337-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ 1804-ДЖАМАЛ ЮСЕИН МУСА     4-6
2 1:30 16 101" - 16 270 ВГ 9047-АХМЕД МУСТАФА ДЖИХАН 1054-САЛИХ МУСТАФА МЕХМЕД     432-19
3 7:40 16103 - 16106 ДЩ 9020-ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 9081-ЙОРДАН ПЕТРОВ СОТИРОВ     780-11
4 11:35 16105  - 16108 ДЩ 9019-ГЕОРГИ СТАЙКОВ МИТОВ 1036-ПЛАМЕН МАЛИНОВ ЕНДЯКОВ     1036-4
5 14:55 16107-16 952 ПОЧИВА БНО-16951-16102-16101 16230-16 231 -16 104 ДЩ 9331-МУСТАФА ЮСУФ АЛИ 9060-БИНКО БОЖУРОВ СВИРЬОВ     1054-2
6 14:55   ДЩ   4-ИВЕЛИН ИЛИЕВ ГРИГОРОВ- стажант     1388-17
7 17:55 16 221-16 108" /ПРЕКЪСВА СП /16 101"-16 270 СП 8161-СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ 1791-СТЕФАН АНГЕЛОВ ПИСКОВ     1619-14
  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЯГА 1657-11
11 3:50 10130 -  2640 СФ 780-СТЕФАН ЙОРДАНОВ УЗУНОВ 1657-НИКОЛА СТОЯНОВ БАКАЛСКИ     1704-13
12 4:50 10231-10230-10235-поч.ЕМВ-2641 ПО 1790-ЦАНКО КРАСИМИРОВ КАРАЦЕНОВ       1707-13
13 10:46  2640-19217-19218-19219-19220-80197-80390-10234 ЛОК. МАШИНИСТ           2640 -2641 - 10 115        ПОМ. МАШИНИСТ ПО 1704-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТЕРЗИЙСКИ 1707-АТАНАС НИКОЛАЕВ ОГОРЕЛКОВ     1790-12
14 13:21 2641 - 10115 СФ 1619-КРАСИМИР АСЕНОВ АТАНАСОВ       1791-7
  МАНЕВРА ДКВ 1804-1
8 5:45 Д-МАН-ДКВ СП 8156-БЛАГОВЕСТ СТОЯНОВ ТРОШАНОВ       8034-16
  МАНЕВРА ДЕПО 8156-8
9 7:00 Д-МАН.ДЕПО СП 9000-АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ       8161-7
10 19:00 Н-МАН.ДЕПО СП 9048-РУМЕН АТАНАСОВ БОЯДЖИЙСКИ       8524-18
  ДЕПОМАЙСТОР 9000-9
15 7:00 Д-ДЕПОМАЙСТОР СП 9034-ПЛАМЕН АТАНАСОВ МАДЖАРОВ       9019-4
16 19:00 Н-ДЕПОМАЙСТОР СП 8034-ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЧЕВ       9020-3
  СТРЕЛОЧНИК 9034-15
17 7:00 Д.-СТРЕЛОЧНИК СП 1388-МУСТАФА МУСА МУСТАФА       9047-2
18 19:00 Н-СТРЕЛОЧНИК СП 8524-КЯЗИМ ХЮСЕИН МРЪЦА       9048-10
  ЕКИПИРОВКА 9060-5
19 11:00 ЕКИПИРОВКА СП 432-АНГЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ       9081-3
  ТЕХН.ПРЕГЛЕД 9331-5
  Забележки 9337-1
1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТА В НАРЯДА  СТАВА  ДО ДВА ДНИ  ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ.  
 
 
 
2 ЗАЯВЯВАНЕ НА КОДЕКСИ, ДОМАШЕН ОТПУСК И ПРОФИЛАКТОРИУМ ДО 16 ЧИСЛО НА ПРЕДХОДЕН  
 
 
 
3 МЕСЕЦ  
 
 
 
Лок депо Пловдив                                                                               орг.Лок . Наряд                                                                  Отговорник 
20.10.21 год.                                                                  ..........                                                                       .........
 
 
 
 
                 
                 
                 
Е Ж Е Д Н Е В Е Н   П Л А Н
ЗА СЛУЖБА НА МАШИНИСТИТЕ, ЛОКОМОТИВИТЕ И ЕМВ НА ЛОК. ДЕПО ПЛОВДИВ,ФИЛИАЛ СЕПТЕМВРИ 
Дата: 20.10.21 - сряда
N по ред Час на явяване Номера на обсл.влакове НАП ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ ПОМОЩНИК МАШИНИСТИ Лок.N Забележка Ред влак
  ДИЗЕЛОВА ТЯГА  
1 1:05 16101 - 16102 БНО 8161-СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ 9046-ЦЕЦКО СПАСОВ СЛАВКОВ     8-2
2 1:05   БНО   8-СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ЕФРЕМОВ- стажант     13-4
3 1:30 16 101" - 16 270 ВГ 1684-ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ 1674-ДИМИТЪР ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ     14-7
4 1:30   ВГ   13-ИВАН ТОДОРОВ СЕКУЛОВ- стажант     432-21
5 7:40 16103 - 16106 ДЩ 9331-МУСТАФА ЮСУФ АЛИ 9060-БИНКО БОЖУРОВ СВИРЬОВ     1054-9
6 11:35 16105  - 16108 ДЩ 9335-ДЖЕМАЛ ИБРАХИМОВ СТАРКОВ 9080-ХАЛИЛ АХМЕД МУСТАФА     1080-16
7 11:35   ДЩ   14-ЕМИЛИАЯН БОРИСЛАВОВ РАКОВ- стажант     1619-15
8 14:55 16107-16 952 ПОЧИВА БНО-16951-16102-16101 16230-16 231 -16 104 ДЩ 9045-СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 1713-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СЕКУЛОВ     1634-18
9 17:55 16 221-16 108" /ПРЕКЪСВА СП /16 101"-16 270 СП 9047-АХМЕД МУСТАФА ДЖИХАН 1054-САЛИХ МУСТАФА МЕХМЕД     1674-3
  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЯГА 1684-3
13 3:50 10130 -  2640 СФ 1790-ЦАНКО КРАСИМИРОВ КАРАЦЕНОВ 1707-АТАНАС НИКОЛАЕВ ОГОРЕЛКОВ     1704-14
14 4:50 10231-10230-10235-поч.ЕМВ-2641 ПО 1704-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТЕРЗИЙСКИ       1707-13
15 10:46  2640-19217-19218-19219-19220-80197-80390-10234 ЛОК. МАШИНИСТ           2640 -2641 - 10 115        ПОМ. МАШИНИСТ ПО 1619-КРАСИМИР АСЕНОВ АТАНАСОВ 1712-АТАНАС ВЛАДИМИРОВ СТОИЦЕВ     1712-15
16 13:21 2641 - 10115 СФ 1080-ХРИСТО АНДРЕЕВ СИМОНОВ       1713-8
  МАНЕВРА ДКВ 1790-13
10 5:45 Д-МАН-ДКВ СП 9000-АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ       8034-17
  МАНЕВРА ДЕПО 8161-1
11 7:00 Д-МАН.ДЕПО СП 9048-РУМЕН АТАНАСОВ БОЯДЖИЙСКИ       8522-20
12 19:00 Н-МАН.ДЕПО СП 9009-СТОЯН АТАНАСОВ ПОПОВ       8524-19
  ДЕПОМАЙСТОР 9000-10
17 7:00 Д-ДЕПОМАЙСТОР СП 8034-ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЧЕВ       9009-12
18 19:00 Н-ДЕПОМАЙСТОР СП 1634-СТЕФАН НИКОЛАЕВ БРЪШКОВ       9045-8
  СТРЕЛОЧНИК 9046-1
19 7:00 Д.-СТРЕЛОЧНИК СП 8524-КЯЗИМ ХЮСЕИН МРЪЦА       9047-9
20 19:00 Н-СТРЕЛОЧНИК СП 8522-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИТКОВ       9048-11
  ЕКИПИРОВКА 9060-5
21 11:00 ЕКИПИРОВКА СП 432-АНГЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ       9080-6
  ТЕХН.ПРЕГЛЕД 9331-5
  Забележки 9335-6
1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТА В НАРЯДА  СТАВА  ДО ДВА ДНИ  ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ.  
 
 
 
2 ЗАЯВЯВАНЕ НА КОДЕКСИ, ДОМАШЕН ОТПУСК И ПРОФИЛАКТОРИУМ ДО 16 ЧИСЛО НА ПРЕДХОДЕН  
 
 
 
3 МЕСЕЦ  
 
 
 
4 РАЗПИСАНИЕ- СЛАВЧО ГАНЧЕВ  
 
 
 
Лок депо Пловдив                                                                               орг.Лок . Наряд                                                                  Отговорник 
20.10.21 год.                                                                  ..........                                                                       .........
 
 
 
 
                 
                 
                 
Е Ж Е Д Н Е В Е Н   П Л А Н
ЗА СЛУЖБА НА МАШИНИСТИТЕ, ЛОКОМОТИВИТЕ И ЕМВ НА ЛОК. ДЕПО ПЛОВДИВ,ФИЛИАЛ СЕПТЕМВРИ 
Дата: 19.10.21 - вторник
N по ред Час на явяване Номера на обсл.влакове НАП ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ ПОМОЩНИК МАШИНИСТИ Лок.N Забележка Ред влак
  ДИЗЕЛОВА ТЯГА  
1 1:05 16101 - 16102 БНО 9047-АХМЕД МУСТАФА ДЖИХАН 9081-ЙОРДАН ПЕТРОВ СОТИРОВ     2-5
2 1:05   БНО   14-ЕМИЛИАЯН БОРИСЛАВОВ РАКОВ- стажант     7-7
3 1:30 16 101" - 16 270 ВГ 1036-ПЛАМЕН МАЛИНОВ ЕНДЯКОВ 1054-САЛИХ МУСТАФА МЕХМЕД     13-11
4 7:40 16103 - 16106 ДЩ 9045-СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 1713-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СЕКУЛОВ     14-2
5 7:40   ДЩ   2-САЛИХ МУРАД МУРАД- стажант     1036-3
6 11:35 16105  - 16108 ДЩ 9020-ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ 8072-ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ     1054-3
7 11:35   ДЩ   7-АНГЕЛ СПАСОВ СПАСОВ- стажант     1080-16
8 14:55 16107-16 952 ПОЧИВА БНО-16951-16102-16101 16230-16 231 -16 104 ДЩ 9019-ГЕОРГИ СТАЙКОВ МИТОВ 1791-СТЕФАН АНГЕЛОВ ПИСКОВ     1581-17
9 17:55 16 221-16 108" /ПРЕКЪСВА СП /16 101"-16 270 СП 1684-ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ 1674-ДИМИТЪР ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ     1616-19
11 17:55   СП   13-ИВАН ТОДОРОВ СЕКУЛОВ- стажант     1619-15
  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЯГА 1634-18
14 3:50 10130 -  2640 СФ 1704-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТЕРЗИЙСКИ 1712-АТАНАС ВЛАДИМИРОВ СТОИЦЕВ     1657-16
15 4:20 ТСВ 10280- 10233-10230-10235-поч.ЕМВ-2641 ПО 1619-КРАСИМИР АСЕНОВ АТАНАСОВ       1674-9
16 10:46  2640-19217-19218-19219-19220-80197-80390-10234 ЛОК. МАШИНИСТ           2640 -2641 - 10 115        ПОМ. МАШИНИСТ ПО 1080-ХРИСТО АНДРЕЕВ СИМОНОВ 1657-НИКОЛА СТОЯНОВ БАКАЛСКИ     1684-9
17 13:21 2641 - 10115 СФ 1581-ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ       1704-14
  МАНЕВРА ДКВ 1712-14
10 5:45 Д-МАН-ДКВ СП 9048-РУМЕН АТАНАСОВ БОЯДЖИЙСКИ       1713-4
  МАНЕВРА ДЕПО 1791-8
12 7:00 Д-МАН.ДЕПО СП 8118-СЛАВЧО ЖИВКОВ ГАНЧЕВ       8072-6
13 19:00 Н-МАН.ДЕПО СП 8156-БЛАГОВЕСТ СТОЯНОВ ТРОШАНОВ       8097-21
  ДЕПОМАЙСТОР 8118-12
18 7:00 Д-ДЕПОМАЙСТОР СП 1634-СТЕФАН НИКОЛАЕВ БРЪШКОВ       8156-13
19 19:00 Н-ДЕПОМАЙСТОР СП 1616-ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕНКОВ       8522-20
  СТРЕЛОЧНИК 9019-8
20 7:00 Д.-СТРЕЛОЧНИК СП 8522-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИТКОВ       9020-6
21 19:00 Н-СТРЕЛОЧНИК СП 8097-НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ МЕЧЕВ       9045-4
  ЕКИПИРОВКА 9047-1
22 11:00 ЕКИПИРОВКА СП         9048-10
  ТЕХН.ПРЕГЛЕД 9081-1
  Забележки  
1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТА В НАРЯДА  СТАВА  ДО ДВА ДНИ  ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ.  
 
 
 
2 ЗАЯВЯВАНЕ НА КОДЕКСИ, ДОМАШЕН ОТПУСК И ПРОФИЛАКТОРИУМ ДО 16 ЧИСЛО НА ПРЕДХОДЕН  
 
 
 
3 МЕСЕЦ  
 
 
 
4 ДОМАШЕН ОТПУСК-  ДИМИТЪР МЕЗОВ- 10 ДНИ-19.10.-01.11.2021Г.  
 
 
 
5 МЕСЕЦ  
 
 
 
6 ДОМАШЕН ОТПУСК-  КР. ПОПОВ- 05 ДНИ-18.10.-22.10.21Г.:П. ПЕТРОВ- 10 ДНИ- 18.10.-29.10.21Г.:М. ГЬОШЕВ-06 ДНИ- 18.10.-25.10.21 Г.  
 
 
 
Лок депо Пловдив                                                                               орг.Лок . Наряд                                                                  Отговорник 
20.10.21 год.                                                                  ..........                                                                       .........
 
 
 
 
                 
                 
                 
Е Ж Е Д Н Е В Е Н   П Л А Н
ЗА СЛУЖБА НА МАШИНИСТИТЕ, ЛОКОМОТИВИТЕ И ЕМВ НА ЛОК. ДЕПО ПЛОВДИВ,ФИЛИАЛ СЕПТЕМВРИ 
Дата: 18.10.21 - понеделник
N по ред Час на явяване Номера на обсл.влакове НАП ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ ПОМОЩНИК МАШИНИСТИ Лок.N Забележка Ред влак
  ДИЗЕЛОВА ТЯГА  
1 1:05 16101 - 16102 БНО 1684-ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ 1674-ДИМИТЪР ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ     6-8
2 1:05   БНО   13-ИВАН ТОДОРОВ СЕКУЛОВ- стажант     9-6
3 1:30 16 101" - 16 270 ВГ 8118-СЛАВЧО ЖИВКОВ ГАНЧЕВ 9060-БИНКО БОЖУРОВ СВИРЬОВ     13-2
4 1:30   ВГ   14-ЕМИЛИАЯН БОРИСЛАВОВ РАКОВ- стажант     14-4
5 7:40 16103 - 16106 ДЩ 9019-ГЕОРГИ СТАЙКОВ МИТОВ 9331-МУСТАФА ЮСУФ АЛИ     780-17
6 7:40   ДЩ   9-ОСМАН МУСТАФОВ ДЕЛСИЗОВ- стажант     1036-10
7 11:35 16105  - 16108 ДЩ 9337-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ 1804-ДЖАМАЛ ЮСЕИН МУСА     1054-10
8 11:35   ДЩ   6-ЕВГЕНИ ВЕЛИНОВ ДИНЧЕВ- стажант     1080-15
9 14:55 16107-16 952 ПОЧИВА БНО-16951-16102-16101 16230-16 231 -16 104 ДЩ 9335-ДЖЕМАЛ ИБРАХИМОВ СТАРКОВ 9080-ХАЛИЛ АХМЕД МУСТАФА     1388-21
10 17:55 16 221-16 108" /ПРЕКЪСВА СП /16 101"-16 270 СП 1036-ПЛАМЕН МАЛИНОВ ЕНДЯКОВ 1054-САЛИХ МУСТАФА МЕХМЕД     1581-16
  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЯГА 1616-18
14 3:50 10130 -  2640 СФ 1619-КРАСИМИР АСЕНОВ АТАНАСОВ 1657-НИКОЛА СТОЯНОВ БАКАЛСКИ     1619-14
15 4:50 10231-10230-10235-поч.ЕМВ-2641 ПО 1080-ХРИСТО АНДРЕЕВ СИМОНОВ       1657-14
16 10:46  2640-19217-19218-19219-19220-80197-80390-10234 ЛОК. МАШИНИСТ           2640 -2641 - 10 115        ПОМ. МАШИНИСТ ПО 1581-ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ 1707-АТАНАС НИКОЛАЕВ ОГОРЕЛКОВ     1674-1
17 13:21 2641 - 10115 СФ 780-СТЕФАН ЙОРДАНОВ УЗУНОВ       1684-1
  МАНЕВРА ДКВ 1707-16
11 5:45 Д-МАН-ДКВ СП 9009-СТОЯН АТАНАСОВ ПОПОВ       1804-7
  МАНЕВРА ДЕПО 8097-20
12 7:00 Д-МАН.ДЕПО СП 9000-АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ       8118-3
13 19:00 Н-МАН.ДЕПО СП 9046-ЦЕЦКО СПАСОВ СЛАВКОВ       9000-12
  ДЕПОМАЙСТОР 9009-11
18 7:00 Д-ДЕПОМАЙСТОР СП 1616-ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕНКОВ       9019-5
19 19:00 Н-ДЕПОМАЙСТОР СП 9034-ПЛАМЕН АТАНАСОВ МАДЖАРОВ       9034-19
  СТРЕЛОЧНИК 9046-13
20 7:00 Д.-СТРЕЛОЧНИК СП 8097-НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ МЕЧЕВ       9060-3
21 19:00 Н-СТРЕЛОЧНИК СП 1388-МУСТАФА МУСА МУСТАФА       9080-9
  ЕКИПИРОВКА 9331-5
22 11:00 ЕКИПИРОВКА СП         9335-9
  ТЕХН.ПРЕГЛЕД 9337-7
  Забележки  
1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТА В НАРЯДА  СТАВА  ДО ДВА ДНИ  ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ.  
 
 
 
2 ЗАЯВЯВАНЕ НА КОДЕКСИ, ДОМАШЕН ОТПУСК И ПРОФИЛАКТОРИУМ ДО 16 ЧИСЛО НА ПРЕДХОДЕН  
 
 
 
3 МЕСЕЦ  
 
 
 
4 ДОМАШЕН ОТПУСК-  КР. ПОПОВ- 05 ДНИ-18.10.-22.10.21Г.:П. ПЕТРОВ- 10 ДНИ- 18.10.-29.10.21Г.:М. ГЬОШЕВ-06 ДНИ- 18.10.-25.10.21 Г.  
 
 
 
5 ПРОФИЛАКТОРИУМ- ИВАН ГЪЛЪБОВ- 05 ДНИ- 18.10.-22.10.21Г.  
 
 
 
Лок депо Пловдив                                                                               орг.Лок . Наряд                                                                  Отговорник 
20.10.21 год.                                                                  ..........                                                                       .........